Magellan Insigths

Magellan Insights ger verksamheter den förståelse som behövs för att driva digitala affär. Månadsvisa rapporter ger insikter om vad som hänt & händer men också vägledning för att bli ännu bättre. Rapporteringen är behovs & önskemålsbaserad där insatser vägs mot ekonomiska aspekter för att optimera digitala satsningar.

Guidance & Performance

Magellan Group sköter tracking & övervakning  för att skapa förståelsen som ligger till grunden för att utveckla samt skapa bättre & bättre förutsättningar för digital närvaro. Vi rapporterar månadsvis samt att all information finns i en egen dashboard. Rapporter innehåller analyser & förbättringsförslag.

Innehåll

GTM Setup

Ads Setup

GA4 Setup

SMM Setup

Analys Keywords

Månadsrapporter

Digital Performance

Funnel Rapporter

Åtgärdsförslag

Kontakt

Hör av dig. Vi är inte längre bort än ett inskickat formulär. Vill du hellre ringa tar vi gärna emot ditt samtal. Vi hörs snart.