Buyer Persona

buyer persona

Vad är en buyer persona?

Alla företag arbetar med målgrupper. Dessa målgrupper är det viktigt att ha bra koll på. Man måste förstår dem för att kunna kommunicera med dem på rätt sätt. När det kommer till digital marknadsföring är det viktigt att lyfta sina målgrupper ett steg till - genom att skapa buyer personas. Läs gärna mer här om buyer personas

Om ni är framgångsrika i att definiera era buyer personas får ni en större förståelse för potentiella kunders behov, problem & utmaningar. Det är viktigt att förstå vad era buyer personas motivet & drivs av samt vad de uppskattar & tycker om.

Buyer personas är påhittade versioner av er idealkund som baseras på verklig data i kombination med uppskattningar/gissningar kring befintliga kunder. Tanken är att plocka fram dessa för att lära känna sin kunder på djupet och hur de fungerar i olika situationer. När man gjort detta arbete kan man producera material som talar direkt till dessa buyer personas. Till höger listar vi data som borde ligga till grund för era buyer personas.

  • Demografi – ålder, kön, stad, etc
  • Beteende – till exempel vilka sociala kanaler de använder och när de använder google
  • Motivation – vad är det viktigast att uppnå för hen i arbetslivet?
  • Mål – vad är det slutgiltiga resultatet av hens dagliga arbetsuppgifter?

Varför buyer persona?

Ni bör skapa flera buyer personas då de kommer att bidra med väl grundade insikter till era marknadsföring. De kommer att ligga till grund för att ni skall kunna fokusera på rätt saker, rikta kommunikation, produktutveckling med mera. Vill ni uppnå era digitala mål är detta av stor vikt att arbete med. Ge er chansen att på riktigt förstå er kunder för att kunna hitta nya.

Frågor om din buyer persona

Försök att hitta den nivå ni vill ligga på. Man kan komma långt med ca 20 frågor samtidigt som man kan utöka & ställa över 100 frågor för att identifiera sina personas rätt. Första gången kan detta vara lite knepigt & tidsödande men när ni väl har strukturen för det går det fort. Se till att frågorna är utformade för att skapa förståelse för era personas.

Karta för fortsatt arbete

När ni tagit fram era personas & skapat förståelse för dem är det dags att sätta en struktur för ert löpande arbete. Ni behöver skapa en karta för hur & vad ni skall kommunicera. Vilka kanaler ni skall använda & vad de skall innehålla. Se till att ert skapade material resonerar med era buyer personas.

"

“Buyer personas are often met with opposition because they're a lot of work to assemble, and once assembled they are living, evolving things and must be maintained. Like people, buyer personas change over time with the market, the times, the ebbs and flows of products and services."

Kontakt

Hör av dig. Vi är inte längre bort än ett inskickat formulär. Vill du hellre ringa tar vi gärna emot ditt samtal. Vi hörs snart.