10 steg till digital strategi

digital strategi

Steg 1: Definiera ert "why"

Kanske låter löjligt men det är här det börjar när man bygger en digital strategi. VARFÖR finns ni, vad tillför ni marknaden/konsumenten är det absolut viktigaste fråga som ett företag måste ställa sig. Vill ni skaffa er mer förståelse vad "WHY" är så rekommenderar vi denna TED Talk med Simon Sinek.

Känner ni att ni har denna del klar för er så kan ni gå vidare till Steg 2 i skapandet av er digitala strategi. Men snälla, avfärda inte detta. Insikten vad just ni tillför marknaden/konsumenten kan ibland vara en ögonöppnare som leder till trevliga insikter.

Förstår ni denna del är det väldigt mycket enklare att genomföra de kommande stegen.

Steg 2: Skapa er brand story

Vill ni vara något mer än ett lokalt företag som förser en lokal marknad med dess behov behöver ni tänka större. Varje dag exponeras du för upp till 20 000 (!) varumärken. 12 av dem har en chans att fastna i ditt medvetande. Vill ni vara en av de 12 måste ni nå ut till mottagaren.

Vad är en Brand Story? Det kan vara allt från ett löfte, till en berättelse, till en tagline. Något som gör att just ni plockas upp av mottagaren.

Är ni ett B2B företag har era mottagare andra behov än vad ett B2C företags mottagare har. Ni behöver förstå vad ni uträttar för er kunder & applicera det till er Brand Story.

Nyckeln ligger i förståelse för din målgrupp. När ni vet vad deras drivkrafter är kan ni skapa er Brand Story.

digital strategi
digital strategi

Steg 3: Definiera målen

Kanske låter enkelt att definiera målen. Många som svarar på den frågan utifrån ett företagsperspektiv svarar ofta kanske brett. T ex kan en välgörenhetsorganisation svara att målet är att utrota svält eller en sjukdom. Det är dock inte riktigt den typen av mål som vi skall definiera nu. I detta steg skall vi hitta mål som är mätbara & nåbara. Vi skall ha något att arbeta mot & på ett enkelt sätt förstå om vi är på rätt väg eller inte.

Vi skall tänka SMART. Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Relevant, Tidsbegränsat.

Utifrån SMART bör ca 3 mål identifieras. Upprepa dessa om & om igen så skapar det vägledningen i den digitala strategin.

Steg 4: Skapa personas från målgruppen

En berättelse behöver mottagare. Om ni gjort steg 2 väl bör ni kunna skapa 3-4 buyer personas ur målgruppen som kan identifiera sig med er story.

Detta kräver lite mer än brain storming. En komplett persona innefattar bakgrund, karriär, värderingar, livsmål, reservationer & vad som får personan att ta beslut.

Ett tips för att lösa detta kan vara att använda sig av fokusgrupper. Ibland kan det vara så enkelt som att fråga dom som redan handlar av er.

När ni skapat era personas så ge varje persona ett namn, lär känna dem. Om ni förstår dem kan ni inte kommunicera med dem.

digital strategi
digital strategi

Steg 5: Skapa karta för kundresa

Nästa steg i skapandet av er digitala strategi tar er till skapandet av en kartläggning av kundresan. Denna kartläggning kommer hjälpa er att förstå hur era kunder idag interagerar med er digitalt. Kartläggningen kommer även visa på vilka ytterligare möjligheter ni har för interaktion med nya potentiella kunder.

Vi rekommenderar att ni börjar med dessa frågor för att komma igång med arbetet:

  1. Vart kommer er kund först i kontakt med er online, eller offline?
  2. Vad är viktigast för kund i beslutsprocessen?
  3. Varför lämnar dom era digitala ytor & varför kommer de tillbaka?

Har ni lagt in ett bra grundarbete i den tidigare stegen kommer det leda till en detaljerad kartläggning av kundresan. Desto mer detaljerad kundresan är desto mer agile kommer er digitala strategi att bli.

Steg 6: Identifiera nyckelkanaler för kommunkation

Nu kommer vi till delen där vi behöver hålla tungan rätt i munnen. Antalet digitala kanaler tillgängliga är väldigt många & flera dyker upp hela tiden.

Många gör misstaget att försöka göra något i alla för att inte missa. Det är inte vad vi rekommenderar. Försök att identifiera var er målgrupp befinner sig & satsa ordentligt där istället. Det är bättre att både arbeta organiskt & med betald trafik i en kanal än att använda flera kanaler.

Enkelt uttryckt så jobba mer aktivt mer få kanaler än att försöka finnas på så många som möjligt. Även om ni identifierar att flera kanaler innehåller er målgrupp bör ni arbeta fokuserat tills en eller två kanaler fungerar innan ni tar er an flera kanaler - KISS

 

digital strategi
digital strategi

Steg 7: Skapa en strategi för Content

Just nu befinner vi oss i en tid där content marketing är otroligt viktigt. Varför det är så finns många teorier om men viktigt att veta är att användare idag är väldigt fokuserade på vad de behöver just nu. Vi måste anpassa vårt innehåll till att vara relevant för mottagaren.

We need to stop interrupting what people are interested in and be what people are interested in.

Allt innehåll måste inte vara nyskapande. Ta redo på vad mottagaren vill ha & behöver & leverera det till dom. Människor delar det som är bra, relevant & svarar även på samma saker. Tänk kvalitet, konsekvens & anpassning så kommer ni långt.

Skapa en contentkalender genom att skriva ner alla rubriker på innehåll som ni vill skapa & placera dessa i en kalender. Skapa en mall i kalendern för veckor, månader & kvartal. När det är gjort börja att skapa innehåller & publicera det efter ert schema i kalendern.

Steg 8: Sätt upp en content-kalender

För kontroll & struktur behövs en kalender för ert innehåll. En bra strategi behöver strategiska verktyg. En kalender är perfekt.

En bra digital strategi har flera kanaler, olika typer av innehåll, deadlines & leverabler. För att hålla koll på allt så behövs ett tydligt schema för vad som skall göras när.

En bra kalender innehåller information såsom benchmarks, större bransch events till tydliga instruktioner om när, var & hur information skall presenteras digitalt.

Ta er tid att skapa kalender - använd gärna mjukvara för projektledning eller nyttja ett Microsoft Excel för att skapa färgkodade scheman för att säkerställa effektivitet i ert arbete.

Vilket sätt ni än använder så se bara till att göra en kalender.

digital strategi
digital strategi

Steg 9: Ser över era resurser

Planera er strategi efter de förutsättningar ni har eller är villiga att skaffa, inte efter vart ni eventuellt vill befinna er. Det är otroligt viktigt att förstå vad det kommer att innebär att genomföra sin strategi. Behöver ni använda er av en byrå, har ni egna resurser eller behöver ni anställa? Allt detta måste ses över flertal gånger & ses som en del i satsningen.

Sätt er inte i ett läge där ni kräver för mycket av befintlig personal då ni riskerar att för överarbetad personal som inte klarar det som de från början var tilltänkta för.

Steg 10: Mätt rätt saker

Till skillnad från traditionellt marknadsföring finns det hur mycket som helst att mäta inom digital marknadsföring. Mer eller mindre alla plattformar har egna mätverktyg som kan ge er otroligt många olika mätpunkter.

Men innan ni kastar er in i alla olika möjligheter så föreslår vi att ni kika på punkt 3 igen. Med era mål som utgångspunkt vet ni förmodligen vilka mättal ni borde titta på. Hos Magellan Group kallar vi detta för Insights.

Men för att vara tydlig, har ni kommit så här långt så mät annars har ni kastat bort en väldigt massa tid i onödan. Har ni fått fler prenumeranter, säljer ni de produkter ni annonserar, vad genererar era kampanjer på Facebook. Ju mer ni vet desto bättre beslut kommer ni att ta.

Digital Strategi

"

“Mediocre marketers think in terms of campaigns. Great marketers think in terms of growth frameworks. “

Neil Patel

Kontakt

Hör av dig. Vi är inte längre bort än ett inskickat formulär. Vill du hellre ringa tar vi gärna emot ditt samtal. Vi hörs snart.