11 fördelar med att använda CRM

CRM

Fördel 1: Ökad försäljning

Ett CRM hjälper er att strömlinjeforma försäljningsprocessen, bygga försäljningstrattar, automatisera uppgifter & återkopplingar & analysera säljdata i realtid. Det skapar trygghet åt era säljare med vetskap om att rätt information kommer ut i rätt tid. All kundinformation & kundkontakt sparas på ett & samma ställe, enkelt att greppa & förstå. Magellan Group arbetar med Zoho ett av de mest kompletta CRM-system på marknaden.

Fördel 2: Kunderna stannar längre

Mer eller mindre alla bolag arbetar med att hitta nya kunder. Ofta med större monetära insatser. Tyvärr sätts sällan fokus på att behålla kunderna. Genom att ta hand om sina kunder via ett CRM ökar man möjligheterna till att behålla kunderna längre. Ditt CRM ger dig analyser, automatisk återkoppling på givna beteenden som gör att ni kan behålla era kunder längre.

Det är billigare att behålla kunder än att leta nya.

behåll kunderna längre
kunddata

Fördel 3: Detaljerad statistik om beteenden

Ju mer information man har om sina kunder desto lättare är det att göra dem nöjda. Detaljerad kunddata gör det även enklare att hitta nya kunder. De flesta CRM-system har idag goda möjligheter att samla in data som kan användas för att analysera & förstå kunderna bättre.

Väl använd data skapar större förståelse för kunderna samt en större förståelse för vad ni gör bra & mindre bra.

Tro inte att ni vet allt om era kunder, se till att veta allt om era kunder.

Fördel 4: Ökad produktivitet & effektivitet

Ett modernt CRM nyttjar intern automation för att effektivisera processer. Allt från försäljningsprocesser till administrativa processer. Det kan vara en så liten insats som att säkerställa att era leads hamnar i rätt inkorg på säljavdelningen till att automatisera tidsrapportering.

Ofta kan det vara svårt att titta på sin verksamhet & förstå vart automatiseringen kan ske. Detta beror oftast på att man inte har insikten i vad ett CRM klarar av att göra. Håll som en tumregel att om en process är repetitiv så går det med stor sannolikhet att automatisera. Finns det ett mönster så kan vi effektivisera administrativ tid.

Att automatisera handlar inte om att skala bort arbetskraft det handlar om att ge arbetskraften full tillgång till sitt potential.

produktivitet & effektivitet
Strukturerad data

Fördel 5: Tillgänglighet av kundinformation

Genom att arbeta strukturerat i ett CRM skapar man samtidigt en databas med kundinformation som både är tillgänglig & strukturerad för hela företaget. Vid sjukdom eller frånvaro är det enkelt att ta över arbetsuppgifter då all information är tillgänglig via CRM:et.

De flesta CRM är även molnbaserade vilket underlättar tillgängligheten avsevärt.

Se till att arbeta smart & uppkopplat för att få skapa möjligheter & ta bort eventuella hinder.

Fördel 6: Lead Nurturing

En av de absolut viktigaste delarna i en digital värld. Hur ni tar hand om era leads. Eller för att vara än mer rätt på sak. Hur konverterar ni? Vad kostar en lead, hur många procent blir till betalande kunder, vilka kanaler går bäst? Har ni inte svar på dessa frågor så slösar ni med stor sannolikhet pengar alternativt så missar ni intäkter.

Ett bra CRM skall kunna visa kundresan i siffror så tydligt att det blir ett beslutsunderlag för er att agera på utifrån gasa/bromsa.

Ta kontrollen över era affär med ett bra CRM

Lead nurturing
Segmentering CRM

Fördel 7: Kraftfulla segmenteringsmöjligheter

Ert CRM är fullt med kunder. Vare sig ni arbetar direkt med konsument eller om ni är ett B2B-bolag kan ert CRM vara rejält påfyllt med kunder. Detta är självklart bra & om man har gjort ett bra jobb med att fylla på uppgifter på sina kunder har man väldigt goda förutsättningar för att segmentera på relevant data.

Som B2C-bolag kan det innebära att man t ex vill marknadsföra den nya produkten till en specific del av sin kundbas. Det kan vara ett matchande klädesplagg eller en produkt som står i direkt relation till en redan såld vara. I det fallet hjälper CRM:et till med att segmentera rätt mottagare för den nya produkten.

För ett B2B-bolag kan det handla upp uppdateringar av en tjänst eller även där en ny produkt som står i relation till redan såld vara. T ex något som är kopplat till underhåll.

Magellan Group förordar relevans i kommunikation. Att skicka relevant information till sina kunder riskerar bara att de missar den information som vi vill att de skall ha.

Fördel 8: Automatiserade rapporter

Samma data som möjliggör segmentering erbjuder även intern rapportering på en väldigt specifik nivå. Hitta de KPI:er som stödjer & hjälper till i vardagen för att enklare hålla koll på vilka områden som genererar pengar. Rapporterna skapar förståelse för var ni bör lägga fokus samt vad ni kanske skall undvika eller lägga på framtiden.

Rätt använda ger ett bra CRM er fler möjligheter & tydligare arbetsfokus. Ni blir effektivare & gör bättre affärer.

 

Work smarter not harder.

CRM Rapport
försäljningsprognos

Fördel 9: Vassa försäljningsprognoser

Ju mer insikter vi har desto bättre blir vi på att gissa. Genom att nyttja ett CRM väl blir våra prognoser vassare över tid. Datan som samlas i CRM:et skapar en tydligare & tydligare bild desto bättre vi använder det.

Om era prognoser blir bättre är det också enklare att driva företaget. På det hela taget ger ett CRM insikter om framtiden om ni fyller på det med rätt data.

Fördel 10: Förbättrad kommunikaton internt & externt

Med ett CRM förbättras den interna kommunikationen då projekt, kunder & interaktioner sparas i systemet. Vem som pratar med vem. när & hur är enkelt att spåra & förstå. Rollfördelning & att hjälpa varandra faller sig naturligt när systemet hela tiden tar hand om informationen.

Ni förbättrar er interna kommunikation samtidigt som ni säkerställer kunddialoger. Då all kommunikation finns tillgänglig kan ni också fokusera på att hålla er tonalitet på så jämn nivå som möjligt. Ni säkerställer er brand voice genom att arbeta tajtare i era team & fokus hamnar på rätt ställe istället för på vem som skall göra vad.

Förbättrad kommunikation
CRM struktur

Fördel 11: Förbättrad struktur ger attraktivare bolag

När någon tittar på ert bolag från utsidan, vare sig det är som kund, partner eller kanske potentiell uppköpare så är struktur viktigt. Att kunna visa upp hur man fungerar, på vilka sätt man levererar eller hur man tar hand sin affär är viktigt för utomstående. Det visar att man har koll på affären & på marknaden.

Som potentiell uppköpare är det idag otroligt viktigt att förstå vad ett bolag har för värde digitalt. Finns alla kunder dokumenterade, är det lätt att förstå eventuella vertikaler & har man koll på sina försäljningskanaler. Uppsidorna på ett strukturerat bolag är många vilket gör att ett CRM är otroligt viktigt för alla aspekter av att driva företag.

Vänta inte utan ta chansen att förstå vad ett CRM kan göra för er affär.

"

“A business absolutely devoted to Customer Service Excellence will have only one worry about profits. They will be embarrassingly large."

Sir Henry Ford

Kontakt

Hör av dig. Vi är inte längre bort än ett inskickat formulär. Vill du hellre ringa tar vi gärna emot ditt samtal. Vi hörs snart.